0
המחירים המופיעים באתר לפני מע"מ

תנאי שימוש ורכישה


תקנון שימוש באתר אינטרנט "מלכת הכוסות - QUEEN OF CUPS" בכתובת www.QUEENOFCUPS.COM .וברכישה בכל המדיות והסושיאל.

כללי
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "מלכת הכוסות - QUEEN OF CUPS" בכתובת www.QUEENOFCUPS.COM (להלן: "האתר").
כל הנאמר בתקנון זה מכיל וכולל על כל סעיפיו בכל רכישה במדיות השונות ובסושיאל אשר בבעלות שירן לביא שוחט.

באתר מגוון רחב של כוסות, ספלים המעוטרים בטכניקות שונות ופריטים נוספים ומקוריים לרכישה דרך האתר, כל המוצרים מעוצבים, חרוטים, מפוסלים ומודפסים בעבודת יד ע"י שירן לביא שוחט ומיוצרים בישראל.
התמונות המופיעות באתר עשויות לכלול פריטים אשר אינם מוצעים למכירה. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
השימוש באתר כפוף לתנאיי השימוש המפורטים להלן: עצם השימוש באתר האינטרנט של העסק הפטור שירן לביא שוחט (להלן: "העסק") מעיד על הסכמתך לתנאיי השימוש, לכן קרא אותם בעיון רב.

במידה ואינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר העסק לכל מטרה שהיא.
התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העסק.
מובהר בזאת כי תנאיי שימוש אלו עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש.
כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים, ולשינויים אלו.
2. זכויות יוצרים זכויות יוצרים באתר אינטרנט "מלכת הכוסות - QUEEN OF CUPS" בכתובת WWW.QUEENOFCUPS.CO.IL שמורות אך ורק לעסק.
כל הזכויות שמורות, כולל אך לא רק, מלל, HTML, מצגות, גרפיקה וכן חומר מוצג של צד שלישי. אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה, הצגה.
אין בהצגת הסימנים המסחריים של היזמת באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי.
כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. העסק יפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק. לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.
3. היתר מוגבל
1. העסק מעניק היתר מוגבל להציג על מחשב אישי, להדפיס, להוריד ולהשתמש במידע וזאת למטרות שימוש פרטי, פנימי, לימודי, לא-מסחרי בלבד, בפרט שיישמרו התנאים הבאים: 1.א. לא ייעשה שינוי של המידע; יישמרו כל זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות; כולל ציון מקור המידע. 1.ב. ללא הגבלת הנ"ל, אין להשתמש בכל מידע למטרות מסחריות או לכל הצגה פומבית מסחרית או לא מסחרית. כולל כל מידע או אזכור בתוך כל מידע, מוצר או שרות שהנך יוצר, מפיץ או מספק. העתקה או העברה של כל מידע לתוך אתר אינטרנט שלך או כל אתר אינטרנט או שרת.
2. העסק לא יהא אחראי לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית.
3. העסק אינו נוטל על עצמו אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, העסק אינו אחראי לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם), המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.
4. השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא העסק ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.
5. העסק שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם ע"י חסימת כתובת ה״איי-פי״* וכל סימן מזהה אחר, ללא צורך להמציא תירוץ או הסבר שיהיה מקובל על הגולש. * IP 4. גבולות האחריות לעיתים, התכנים המופיעים באתר מבטאים דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, ייעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר והעסק לא ישא בכל אחריות על כך. העסק יעשה כל מאמץ על מנת לספק מידע מדויק, למרות זאת העסק מתנער בזאת מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי השימוש באתר, לרבות כל אחריות בנוגע לאיכות, דייקנות, שלמות, עדכניות או התאמה למטרה ספציפית של המידע באתר או של כל מוצר או שרות המוזכרים באתר, לנזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים ומכל שימוש באתר, לנזקים הנובעים מכל שימוש במידע המופיע באתר. אתר זה עשוי להכיל אי-דיוקים, טעויות דפוס, או שגיאות אחרות. העסק אינו מקבל על עצמו שום התחייבות לעדכן את המידע או להודיע על התפתחות נוספת בנוגע לתחומים המוזכרים. המידע עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה. העסק לא ישא בחבות או באחריות כלשהי לאי אילו נזקים שייגרמו בקשר לתכני או שירותי האתר. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי העסק ו/או בעליו של האתר ביחס לכל מוצר המופיע בו ו/או נרכש באתר. יתכנו תקלות טכניות ו/או נובעות מצד ג' שתגרומנה להפרעות בזמינות האתר. אין העסק מתחייב על זמינות האתר בכל עת, ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השרות/הורדת האתר מהסיבות שפורטו לעיל.
5. קישורים אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. העסק אינו אחראית לתכנים של אתרים מקושרים אלו ולא אחראית לנכונות או להתאמה של המידע המופיע באתרים אלו. הכללת הקישורים באתר אינה מצביע על תמיכה של העסק באתרים המקושרים. השימוש בקישורים הינו באחריות המשתמש. אזכור לכל מידע, מוצר או שרות של צד שלישי באתר או באתרים המקושרים, אין משתמע מכך תמיכה/אישור מצד העסק.
6. מכירות באתר הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ופתוח לכל אדם מגיל 18 ומעלה. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, דהיינו מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי, בהתאם להוראות הקיימות באתר. העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים כפי שהוא מוצא לנכון, כולל מבצעים וביטולם. במעמד רכישת המוצרים יתבקש המזמין לספק את הפרטים הבאים: שמו המלא, מספר תעודת זהות, שם העסק / שם החברה, מספר ח.פ., כתובת למשלוח המוצר, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. הליך הרכישה יתבצע על ידי בחירת המוצר, כך שיתווסף לסל הקניות, ולאחר מכן כניסה לסל הקניות, מילוי פרטים אישיים לצורך משלוח ופרטי אמצעי התשלום. לכל מוצר ישנו "דף מוצר" ובו פרטי המוצר ומחירו. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה לכתובת הדוא"ל שמסר הלקוח. מובהר, כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העסק לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי העסק. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי בעת השלמת המכירה. תשומת ליבך, כי כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה. יובהר, כי במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי העסק במועד רכישת המוצר באתר, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, ניצור עמך קשר טלפוני על מנת לבצע בירור בקשר עם קידום הזמנתך. העסק לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול העסקה. החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור העסק על מנת לבצען. אישור העסק מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. העסק שומר על זכותו לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ"י דין.

7. שמירה על פרטיות המשתמש אתר www.QUEENOFCUPS.CO.IL תתחייב בזאת לשמור על פרטיותך. העסק נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העסק ו/או נובעים מגורמים שלא בשליטתו, לא יהא העסק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח אם מידע זה ואבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. עם הרישום שלך במאגר המידע של העסק, יהא העסק רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים, דוא"ל, דואר וכיוצ"ב, מידע בדבר שירותיו ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה, עליך להודיע כי אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור. הפרטים שיתקבלו ממך באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אותך אישית. כל מידע אישי אשר יישלח אלינו באמצעות טופס "צור קשר" יישאר חסוי. לעולם לא נשתמש בדואר האלקטרוני שלך חוץ מאשר לשלוח אליך את הניוזלטר שלנו או להשיב על שאלותיך שנשלחו אלינו באמצעות טופס "צור קשר". זכותך בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" שיופיע בעת קבלת הניוזלטר בדואר האלקטרוני.
8. שרות לקוחות לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של העסק, כפי שמופיעה באתר העסק. לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך הדוא"ל של העסק, למעט אם נמסר ללקוח אחרת באופן מפורש.
9. מדיניות החזרות, זיכויים ומשלוחים 9.א. משלוחים מכיוון שמרבית המוצרים הם made to order, מוכנים לאחר הרכישה, ידרשו בין 1-14 ימי עסקים להכינם, אלא אם הם נמצאים במלאי. העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר מרגע שהם מוכנים, עד 14 ימי עסקים באמצעות דואר ישראל ובכפוף לו, יום עסקים למחרת, או באמצעות שליח, לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ו/או סוכם בין העסק למזמין כי יבוצע איסוף עצמי. איסוף עצמי של הזמנות מותנה בתיאום מראש ובהגעה לרחוב משעול הפטל 1, אילת. יודגש, כי על מזמין המעוניין באיסוף עצמי לעקוב אחר ההוראות להזמנה באיסוף עצמי כפי שמצויים באתר, וכן להמתין להשלמת תיאום פרטי האיסוף. אספקת מוצר תיעשה באמצעות שליח ואך ורק במידה והתשלום עבור המוצר בוצע במלואו (לרבות התשלום עבור דמי המשלוח). התשלום עבור דואר שליחים הינו כמעודכן באתר ובהתאם למחירי לחברת השליחויות. באזורים מרוחקים ממרכז הארץ ו/או שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל. משלוח עבור כל חבילה במשקל של עד 20 ק"ג, כרוך בעלות כמעודכן באתר ובהתאם למחירי לחברת השליחויות. יודגש, כי יתכן ומשלוח של כל חבילה במשקל של עד 20 ק"ג ליישובים מרוחקים מאוד ממרכז הארץ, או לאחר הקו הירוק יהיה כרוך בעלות נוספת, אצור אתכם קשר לתוספת תשלום במידה וזה המצב. העסק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו אך ורק הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה. בעת אספקת המוצר, רשאי העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. הזמנה אשר שולמה וסומנה כ "איסוף עצמי", תמתין לאיסוף בתווך זמן שאינו עולה על 31 ימים קלנדריים. לאחר תווך זמן זה, לא יהיה ניתן לאסוף הזמנה זו והיא לא תהיה זמינה לרכישה ו /או משלוח.
9.ב. מדיניות החזרות וזיכויים ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דוא"ל דרך כתובת הדוא"ל של העסק אלא אם נמסר ללקוח אחרת באופן פרטני וזאת בתנאי כי בהזמנת הלקוח לא נחרטו או הוספו בקשות אישיות, לרבות פרטים אישיים, שמות, תאריכים, מספרים, פורטרטים וציורים שאינם מופיעים באתר. העסק פועל על פי חוקי מדינת ישראל ולפיכך נבקש לציין כי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"א-2010, ולפרק ג' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, יוכל הצרכן להחזיר את הפריט בתוך 14 יום מיום קבלתו, ובתנאי שלא נעשה בו שימושו/או לא נפל בו שום פגם ו/או נזק. העסק לא יאפשר החזרת מוצרים הנחרטו בהוראותיו ובהזמנה אישית של הלקוח, כולל כל מוצר שאינו מופיע באתר, לרבות פרטים אישיים, שמות, תאריכים, מספרים, פורטרטים וציורים שאינם מופיעים באתר. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין, ובמסגרת הזמן הנקוב לעיל הינה על הלקוח המזמין בלבד. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות משלוח ולא בעצמו, הוא מעניק לעסק את שיקול הדעת הבלעדי להכריע אם המוצר ניזוק ואם לאו. במידה שיש פגם במוצר, כספו של הלקוח לא יוחזר. בהתאם לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך שביניהם. 10. הסכמה לתנאיי השימוש באתר השימוש באתר מעל גיל 18. העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאיי השימוש. בנוסף, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
11. נגישות אתר האינטרנט של העסק משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לאתרי אינטרנט למשתמשים בעלי מוגבלויות. העסק שם חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר, והשקיעה משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. מערכת הנגישות באתר מופעלת על ידי תוכנת הנגשה ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. חרף מאמצי העסק לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. העסק ממשיך במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.
12. שונות העסק אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. תנאיי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאיי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה, תנאיי שימוש אלו יגברו. על תנאיי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור אילת. העסק רשאי ואף עשוי לפרסם כל הזמנה היוצאת מהסטודיו, לרבות כוסות וספלים ממותגים, איורים וכיו"ב וכן לוגו החברה המזמינה יצורף לתצוגה גלויה באתר העסק ובכל מדיה בבעלות העסק. ניתן לבקש באופן מפורש כי לא יפורסמו תמונות ההזמנות ו/או לוגו העסק, יש לכתוב דוא"ל הנושא את הבקשה עם ציון תאריך ביצוע התשלום, מספר קבלה, פירוט ההזמנה, תיאור הלוגו ולשולחו לדוא"ל העסק.
x

#{title}

#{text}

#{price}